Retourneren

Als het product niet naar uw zin is, dan bestaat de mogelijkheid om dit te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel. Retourneren geldt niet voor artikelen die onder de noemer “maatwerk” vallen. Dit is bij de orderbevestiging ook duidelijk aangegeven.

Retourneren kan naar het adres vermeld onderaan deze pagina

Voorwaarden retourneren:

- SALE-artikelen kunnen niet worden omgeruild
- Tijdens de 14-dagen bedenktijd dient u zorgvuldig met het product om te gaan. Het artikel mag alsdan ook niet meer worden
  gedragen/gebruikt
- Indien van toepassing dient het originele label er nog aan te zitten
- Het artikel dient terug gestuurd te worden in de originele staat en verpakking
- Een volledig ingevuld formulier (download formulier) dient meegezonden te worden
- De kosten voor het retourneren komen niet ten laste van X-Originals. Het artikel mag (indien past) teruggezonden worden per
  briefpost, maar briefpost is niet traceerbaar (T&T). Het risico van kwijtraken is de verantwoordelijkheid van de verzender.
- Na ontvangst in goede orde door X-Originals, gaan wij over tot terugstorting van het aankoopbedrag
  (incl. de initiële verzendkosten).
- Dit gebeurt zo spoedig mogelijk na ontvangst product, echter altijd binnen 14 dagen
- Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat het product wel is gedragen/gebruikt of beschadigd, kan X-Originals besluiten om het
  geretourneerde artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te restitueren

Retouradres:
X-Originals
Wolfhezerweg 6AA
6861 AB OOSTERBEEK